INTRODUCTION

Danish Arts Fest

On Friday, 31 August 2018, Denmark’s first country-house opera festival will be launched at Engestofte Gods, in the Lolland region.

The festival has been designed around a double-bill format that will increase rural access to canonical operatic works while simultaneously expanding the Danish repertoire.

Danish Arts Fest will also promote and celebrate all that the great outdoors has to offer and the benefits of rural living.

We would like to invite you to join us to play a role in developing opera in Denmark.

VELKOMMEN

Fredag den 31. august 2018 vil Danmarks nyeste operafestival se dagens lys. Det sker på Engestofte Gods på Lolland.

Her vil festivalen, som er bygget op om to hovedopsætninger, både give adgang til kanoniske værker og samtidig udvide det danske opera-repertoire, samt muligheden for at nyde den lokale natur.

Du er hermed inviteret til at være en del af udviklingen af opera i Danmark.

THE STORY

Denmark is a haven for culture. Arts, music, dance, theatre, fashion. You name it, Denmark offers it all, all year round. However, despite being ranked as the happiest country in the world – prioritising nature and embracing all that the great outdoors has to offer – Denmark has yet to fall under the magical spell of festival opera.

Over a number of years, the festival founders became increasingly aware of this gap in Danish opera and of the potential that the Danish landscape had for being both a home to existing operatic works as well as a harbour for new operas, written in Danish: a place where new music could grow as naturally as the trees surrounding the performance space. By founding a new arts festival at the Engestofte estate, Danish Arts Fest is creating a new stage where opera can be experienced in a setting of unparalleled natural beauty.

2018 will witness the founding of Denmark’s first major summer arts festival, designed to be the country’s own unique take on country-house opera. Danish Arts Fest will pair existing one-act operas with new Danish-language operas, commissioned specifically for premiere at the festival, and invite the best young international artists to bring the works to life.

VORES HISTORIE

Danmark er et paradis for kultur, kunst, musik, dans teater og mode. Danmark har det hele, året rundt. Men trods det at Danmark er udnævnt som det lykkeligste land som prioriterer naturen og udendørsaktiviteter, så har vi endnu ikke i større grad taget den europæiske tradition med operafestivaler til os.

Gennem nogle år er vores festivals grundlæggere blevet stadigt mere opmærksomme på dette store hul i det danske operamiljø. Derudover blev det også tydeligt hvilke muligheder den danske natur bød på, både som hjem for eksisterende operaværker, men også som en rede, hvor nye, dansksprogede operaer kan fostres og vokse så naturligt, som de træer, der omgiver deres opførelsers rammer. Ved at stifte en ny kunstfestival på Engestofte Gods, skaber vi en ny arena, hvor opera kan nydes i en natur hvis skønhed er uden sidestykke.

2018 vil være vidne til stiftelsen af Danmarks nyeste sommerfestival, men med sin helt egen stil. Danish Arts Fest vil promovere en ny måde at nyde opera på ved samtidigt at byde på eksisterende en-akts-operaer, og nye dansksprogede operaer skabt specifikt med henblik på uropførelse under festivalen. Værkerne vil blive bragt til live af de bedste unge kunstnere fra hele verden.

Danish Arts Fest looks to be a vital force on the Danish and northern European operatic scene and has hit upon a refreshing way of presenting new work alongside neglected gems from the past. I wish the venture every success and am excited by the prospect of contributing in a small way as a board member.

– Andrew Mellor, journalist and critic

Danish Arts Fest ser ud til at blive en vigtig kraft på den danske og nordeuropæiske opera scene og har ramt en forfriskende ny måde at præsentere nye værker ved siden af forsømte guldkorn fra fortiden. Jeg ønsker projektet alt success og jeg er begejstret for muligheden for at bidrage en smule som bestyrelsesmedlem

– Andrew Mellor, Journalist og kritiker

Panel 1

MISSION

Danish Arts Fest will:

 • CREATE Denmark’s first opera festival, built around a double-bill format that simultaneously promotes the operatic canon and acts as a catalyst for the creation of new Danish-language operas

 • PROMOTE the landscape, culture, and community that makes Denmark so unique, embodying Danish spirit in the heart of its productions

 • FURTHER Denmark’s position as a cultural leader, nurturing and promoting the country as an internationally viable creator of innovative opera

 • INCREASE accessibility throughout Denmark to both existing and contemporary opera by taking productions out of the city and into the countryside, to areas that currently have low levels of artistic engagement

 • FUTURE plans include touring the works we create in Engestofte to other rural areas of Denmark

Danish Arts Fest vil:

 • SKABE Danmarks første operafestival bygget op omkring et dobbelt-forestillingsformat, der samtidigt fremmer operakanonen og agerer som katalysator for skabelsen af nye danske operaer

 • PROMOVERE landskabet, kulturen og samfundet, der gør Danmark så smukt, ved at lade denne ånd gå igen i forestillingerne

 • FREMME Danmarks position som kulturelt foregangsland, der nærer og promoverer sig selv som internationalt levedygtig skaber af innovativ opera

 • ØGE tilgængelighed i hele Danmark til opera (både eksisterende og samtidig) ved at tage operaen ud af byen og ud i landet til områder med lavere kunstnerisk aktivitet

 • FREMTIDIGE planer inkluderer at tage opsætningerne vi skaber på Engestofte Gods på turné i andre områder i provinsen i Danmark

Panel 2

PROGRAMME

Danish Arts Fest 2018

For full details of the Danish Arts Fest 2018 Programme, please click on the link below.

And if you would like tickets to attend Danish Arts Fest 2018, please click on the link below.

Call For Contributors

*Danish Arts Fest 2018 Call For Contributors*

Community Stage

We are opening our community stage to national and international acts on Friday, 31 August 2018.

We are interested in all forms of entertainment, from dance to drama, poetry, mime, or even beatboxing.

If you would like to perform on the community stage at Danish Arts Fest 2018, please complete the form below.

We will consider every application we receive, and we will include as many acts as we possibly can.

We would love you to be involved!

Application Deadline: 2 July 2018

Danish Arts Fest 2019 and Ensemble Stormstøm

From 2019 Danish Arts Fest will partner with Ensemble Stormstøm as its resident orchestra.

Fra 2019 vil Danish Arts Fest have Ensemble Storstrøm som fast orkester i et længerevarende samarbejde.

Panel 3

KEY PERSONNEL

ELLA MARCHMENT

Ella Marchment

 • ARTISTIC DIRECTOR & FOUNDER
 • Opera and theatre director who has directed over 80 productions in the UK, Russia, and Europe, at venues including The Mariinsky, Sadler’s Wells, and English National Opera
 • Artistic director of Helios Collective and founder of Theatre N16
 • First director worldwide to receive an Opera Awards Foundation bursary
 • Director of The International Opera Awards in 2017 and 2018
 • KUNSTERISK LEDER OG GRUNDLÆGGER
 • Opera og teater instuktør som har instrueret over 80 produktioner i Storbritanien, Rusland og Europa på scener såsom Mariinsky teateret, Sadler’s Well og English National Opera
 • Kunstnerisk leder af Helios Collective og grundlægger af Theatre N16
 • Den første instruktør til at modtage en Opera Awards Foundation pris
 • Instruktør af The International Opera Awards i 2017 og 2019

PERNILLE LUND OLESEN

Pernille Lund Olesen

 • EXECUTIVE DIRECTOR
 • Performing-arts producer, dramaturg, and founder of Cabaresque
 • Background in business economics
 • Works within several different genres of performing arts and with companies including Den Jyske Opera and Bora Bora in Aarhus
 • ADMINISTRERENDE DIREKTØR
 • Performing Arts producent, dramaturg og stifter af Cabaresque
 • Baggrund i erhvervsøkonomi
 • Arbejder med forskellige genre af performance kunst med kompagnier som Den Jydske Opera og Bora Bora i Århus

SARAH LOUISE KRISTIANSEN

Sarah Louise Kristiansen

 • CO-FOUNDER
 • Danish choreographer and movement director
 • Founder of Make Dance Happen
 • Produced projects in England, Denmark, and South America
 • Choreographed at numerous venues, including Sadler’s Wells and The Chelsea Flower Show
 • Assisted at The Royal Danish Theatre
 • MEDSTIFTER
 • Dansk koreograf og instruktør
 • Grundlægger af Making Dance Happen
 • Har produceret projekter i England, Danmark og Sydamerika
 • Koreograferet ved flere scener, inklusiv Sadlers Wells og The Chelsea Flower Show
 • Assistent ved The Royal Danish Theatre

PI RASMUSSEN

Pi Rasmussen

 • PRODUCER
 • Event manager
 • Modern Culture and Cultural Promotion/Communication graduate
 • Editor’s assistant at Forlaget Vandkunsten publishers
 • Cultural promoter and exhibitions assistant at Gl. Holtegaard art gallery
 • Led arts-based community projects in Denmark
 • Events planner in the library sector
 • Assisted at Copenhagen Opera Festival
 • PRODUCER
 • Event Manger
 • Modern Culture and Cultural Promotion/Communication graduate
 • Redaktionsassistent hos Forlaget Vandkunsten
 • Kultural promotør og udstillingsassistent på kunstgalleriet Gl. Holtegaard
 • Leder af udviklingsprojekter baseret på kunst i Danmark
 • Event planlægger for biblioteker
 • Assistent hos Copenhagen Opera Festival

BEATRICE PATERSON-ACHENBACH

Beatrice Paterson-Achenbach

 • PR AND MARKETING MANAGER
 • Opera director working in Bristol and London
 • Director of Iolanthe for London Garden Opera
 • Assistant director The Yellow Wallpaper for Helios Collective
 • Production assistant for Opera Holland Park
 • Assistant on Judith Weir’s The Vanishing Bridegroom for British Youth Opera
 • PR OG MARKETING MANAGER
 • Opera instruktør arbejdende i Bristol og London
 • Leder af Iolanthe for London Garden Opera
 • Instruktørassistent for The Yellow Wallpaper af Helios Collective
 • Produktionsassistent for Opera Holland Park
 • Assistent på Judith Weir’s The Vanishing Bridegroom for British Youth Opera

MICHAEL BOJESEN

Michael Bojesen

 • ARTISTIC ADVISOR
 • Director of Malmö Opera
 • Chair of Danish Arts Foundation
 • Former Director of Copenhagen Opera Festival
 • Danish prize for choral composition, winner 1998
 • Conductor, composer, choirmaster, and arranger
 • KUNSTERISK RÅDGIVER
 • Chair af Danish Arts Foundation
 • Leder af Malmø Opera
 • Tidligere leder af Copenhagen Opera Festival
 • Prismodtager af dansk pris for koral komposition, 1998
 • Konduktør, komponist, kormester og arrangør

BOARD / BESTYRELSE

Danish Arts Fest

 • Andrew Mellor
 • Mette Esgekov
 • Lise Esgekov
Panel 4

LOCATION

The soil of the Lolland region of Denmark is rich and fertile, and that rich fertility has peppered the land with numerous beautiful mansions and estates, including the majestic Engestofte estate on the shores of the Maribo Lakes.

A former royal estate that dates back to 1457, Engestofte mansion offers both privacy and unparalleled bucolic beauty, unspoilt by other buildings and human activity. The estate is surrounded by remarkable lush flora and fauna, and a walk through the woods brings the promise of seeing beautiful rare orchids and spotting pairs of breeding sea eagles.

The 830-hectare Engestofte estate is now owned by the Egeskov family, and it is run as a centre for forestry, farming, and hunting.

One of Engestofte’s barns has recently been recommissioned and renovated as a 500-seater performance venue, and this fantastic space will be used to present Danish Arts Fest productions, while the estate’s extensive grounds will be brought to life by various performance artists during future festivals.

The Engestofte estate has earned the prestigious protected EUROPARC status.

STEDET

Lollands jord er god og det var denne attraktion der gjorde Lolland til den landsdel med flest herresæder og godser. Og det er i denne frodige region man finder Engestofte Gods.

Engestofte Gods er et tidligere kongeligt gods fra 1457 beliggende i Maribo ved Søndersø.

Udsigten fra den nuværende hovedbygning over søen er i dens ugenerthed en af de smukkeste nogensinde, fuldkommen uspoleret af bygninger eller anden menneskelig aktivitet.

Ejendommen er omkranset af frodig flora og fauna, og hvis man går en tur gennem skoven kan man finde orkideer og ynglende havørne.

Engestofte Gods ejes nu af Egeskov-familien og drives som skov, landbrugsfarm og jagtsæde. Ejendommen inkluderer 830 hektarer af dyrkbar jord, skov og en stor del af Maribos søer.

Dets skønhed og naturlige habitat for dyre- og planteliv har sikret godset den prestigefyldte status som beskyttet EUROPARC.

Panel 5

CONTACT AND SUPPORT

In order to be able to deliver a sustainable festival and transform opera’s standing in Denmark, it is imperative that we raise money to cover the first year’s productions and the festival’s annual administration costs.

If you would like to become a founding supporter of Danish Arts Fest, we offer a variety of different ways of backing our work, with varying rewards.

This is your opportunity to support a unique cultural programme that has the potential to have a transformative effect on tourism and arts in Denmark.

Please contact Danish Arts Fest using the form below…or catch up with us on TWITTER: @DanishArtsFest.

For at vi kan levere en bæredygtig festival og transformere opera scenen i Danmark, er det nødvendigt at vi opsøger økonomisk støtte til at dække vores første års produktioner samt festivalens årlige administrationsomkostninger.

Hvis du har lyst til at støtte Danish Arts Fest i vores grundlæggende fase, tilbyder vi en række forskellige muligheder, med forskellig gratiale for at støtte vores arbejde.

Dette er din mulighed for at støtte et unikt kulturelt program som har potentiale til at have varige og tranformative indtryk på turisme og kunst i Danmark.

Venligst kontakt Danish Arts Fest ved brug af formularen nedenfor. Eller kontakt os på TWITTER: @DanishArtsFest